จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอสตึก ร้านช่างติ๊ก แอร์ แอนด์ เซอร์วิส

จังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง ร้านบดินทร์แอร์

จังหวัดกรุงเทพ เขตบางขุนเทียน ร้านศุภกรแอร์บ้าน