MITSUBISHI MR.SLIM HAPPY INVERTER MSY-KT SERIES

แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Happy Inverter น้ำยาแอร์ R-32

WARRANTY

  • รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ยร้อน 3 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี