MITSUBISHI MR.SLIM ECONO AIR GN SERIES

แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบติดผนัง ECONO MS-GN SERIES น้ำยาแอร์ R-32

WARRANTY 10 YEARS

รับประกันแผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น 3 ปี